Algemene voorwaarden

Een door Mangooz ontvangen aanmelding geldt als inschrijving voor een programma en acceptatie van de onderstaande voorwaarden.

1. Inschrijving

Je kunt je aanmelden door je in te schrijven via de website www.mangooz.nl of door een mail te sturen aan: info@mangooz.nl

Een inschrijving houdt ook in dat je akkoord gaat met de annuleringsvoorwaarden, die van kracht zijn vanaf het moment dat Mangooz jouw inschrijving ontvangen heeft, ook als er nog geen bevestiging ontvangen is door de deelnemer.

Mangooz stuurt binnen 72 uur na ontvangst van de aanmelding een bevestiging naar de deelnemer.

Inbegrepen bij de kosten voor een programma zijn: cursusmaterialen en begeleiding tijdens de duur van het programma. Annuleringskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

2. Betaling

Jouw betaling van de factuur dient voor aanvang van het programma te zijn ontvangen. Tenzij expliciet anders is aangegeven en/of overeengekomen. Zo niet, dan is deelname niet mogelijk.

3. Annuleren

Annuleren kan alleen per mail op info@mangooz.nl.

Bij annulering meer dan 4 weken (28 dagen) voor aanvang van een programma is 20% van het totaalbedrag verschuldigd vanwege administratiekosten.

Bij annulering later dan 2 weken (14 dagen) voor aanvang van het programma is het gehele bedrag verschuldigd.

Wanneer het jou niet lukt deel te nemen aan een programma is het mogelijk om je door iemand anders, die zich nog niet voor het desbetreffende programma ingeschreven heeft, te laten vervangen. Vervanging is mogelijk na opgave tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van het programma.

Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Mangooz zich het recht een programma niet door te laten gaan. In geval van annulering ontvangen de ingeschreven deelnemers van Mangooz uiterlijk 5 dagen vóór het geplande programma via e-mail bericht. In uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden.

4. Materialen

Alle materialen en communicatie is eigendom van Mangooz en mag niet verspreid of gekopieerd worden zonder toestemming van Mangooz.

© 2021 – Mangooz- Algemene VoorwaardenPrivacy Verklaring