Privacy verklaring

Ik respecteer jouw privacy. Verzamelde gegevens verwerk ik alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Yvonne Kuperus, eigenaresse van Mangooz is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwering van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mijn gegevens zijn:

Mangooz
Bilderdijkstraat 15
8914 AB Leeuwarden
KvK: 63822245

Hieronder kun je lezen hoe ik jouw gegevens verwerk.

Welke gegevens verzamel ik?

Wanneer jij je aanmeldt voor een dienst van Mangooz zal je gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen de gegevens die jij aan mij verstrekt, zoals:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Straat en huisnummer;
  • Woonplaats;
  • Bedrijfsnaam;
  • Website;

Waarvoor gebruik ik de persoonsgegevens?

Jouw contactgegevens zijn voor mij en gebruik ik om contact met jou te houden over de wijze waarop wij samen werken. Jouw gegevens bewaar ik alleen wanneer jij daadwerkelijk het avontuur met mij, Mangooz, aangaat. Zie jij toch af van een samenwerking dan verwijder ik jouw gegevens. Mocht tijdens onze samenwerking een derde partij betrokken (moeten) worden in het proces dan zal ik jouw gegevens uiteraard alleen met toestemming van jou doorgeven.

Beveiliging

Ik vind het belangrijk dat jouw gegevens bij mij veilig zijn. Mijn website zit bij een betrouwbare server en ik vertrouw er dan ook op dat jouw gegevens hier veilig zijn. Voor zover ik weet gebruik ik geen cookies.

Niet digitale gegevens

Niet digitale gegevens, zoals gemaakte tekeningen etc, zijn in principe van jou. Alleen met jouw toestemming deel ik deze niet digitale gegevens. Wanneer jij mij toestemming geeft deze niet digitale gegevens te bewaren, dan stel jij mij in staat deze (later) als beeldmateriaal te gebruiken.

Bewaartermijn

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze samenwerking. Jouw persoonsgegevens gebruik ik alleen om antwoord te geven op een bericht dat jij mij gestuurd hebt of om offertes en/of facturen te sturen.

Tenzij er een wettelijke verplichting bestaat jouw gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden kan van bovenstaande afgeweken worden.

Jouw rechten

Je hebt te allen tijde het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag mij hierover altijd een e-mail sturen naar info@mangooz.nl.

Wijzigingen

Ik behoud mij het recht voor wijzigingen in deze privacywet aan te brengen. De wijzigen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contact met mij opnemen

Yvonne Kuperus
Bilderdijkstraat 15
8914 AB Leeuwarden
Nederland
info@mangooz.nl

© 2021 Mangooz – Algemene VoorwaardenPrivacy Verklaring